Prodlužuje manželství život?

03.07.2017

Téma: rodina & vztahy

Novinářka Bella Depaulo ve svém článku pro The New York Times, nazvaném Get Married, Get Healthy? Maybe not, zpochybňuje mýtus, že manželství prodlužuje život a upevňuje zdraví.

Současné době jsme ujišťování o tom, že pokud vstoupíme do manželství, budeme žít šťastně a zdravě navěky. Nová studie ovšem toto tvrzení zpochybňuje. Podle nizozemského sociologa Matthijse Kalmijna spojení mezi manželstvím a zdravím není jednoznačně přínosné. V příspěvku, který nedávno uveřejnil v online vydání časopisu Social Forces, informoval o svém šestnáctiletém průzkumu reprezentativního vzorku více než 11 000 dospělí Švýcarů. Každý rok byl účastníkům položený jeden soubor otázek týkající se celkového zdraví. Pokud manželství činí lidi zdravějšími, pak by měli ti, kdo se vdají či ožení, hlásit lepší celkový zdravotní stav a méně nemocí, než kdyby byli sami. To se ale nestalo. Sezdaní lidé dokonce uváděli o něco horší zdravotní stav než za svobodna. Postupně se jejich zdraví nezlepšilo - mělo tendenci se zhoršovat, a to i po zohlednění změn hlediska přibývajícího věku. Lidé, kteří se oženili a byly již nemocní, se neuzdravili a jejich zdravotní stav se během manželství nezlepšil. Tato rozsáhlá studie je vzhledem k délce jejího trvání a metodologické sofistikovanosti možná konkrétnějším výzkumem, který byl kdy v oblasti zdravotních důsledků manželství proveden a jenž naší důvěrou v tuto instituci nakonec poněkud otřásl.

A jaké máte zkušenosti vy?

autorka: Michaela Reissig